Akrylové (živicové) nechty

Oproti gélovým sú silnejšie, vydržia dlhšie a na ich stvrdnutie nie je potrebná UV lampa. Akrylové nechty sú založené na princípe prášok-kvapalina. Ide o zmiešanie mokrého akrylu (monomér) s akrylovým práškom (polymér). Vznikne jednotná hmota, ktorá sa následne aplikuje. K tvrdnutiu nechtov dochádza na základe chemickej reakcie medzi spomínanými zložkami.
Dobre urobené akrylové nechty vyzerajú prirodzenejšie ako gélové. Ich nevýhoda spočíva hlavne v tom, že pod nechtami sa môžu vytvárať vzduchové bubliny a v zime môžu kryštalizovať. Ak sa vám náhodou nechty akýmkoľvek spôsobom poškodia, môžete si ich dať kedykoľvek „opraviť“. Nikdy sa ich však nesnažte strhávať sama doma. Mohli by ste si tým poškodiť svoje prírodné nechty, ktoré by sa z takéhoto „šoku“ spamätávali veľmi dlho.